Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy

Zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy oznacza zobowiązanie do przestrzegania przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO [Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016]

Dodatkowe operacje:

Informacje Ważne do
Automatyczna zmiana hasła

Ze względu na zmiany wprowadzone w mechanizmach logowania sytemu SZOI, Portalu Świadczeniodawcy niezbędna jest zmiana Państwa hasła.

Pragniemy poinformować, że System automatycznie wymusi zmianę hasła i dopiero po jej dokonaniu będzie możliwe korzystanie z jego zasobów

30-06-2023